แจ้งเหตุร้องเรียน
22 ม.ค. 2563 10.09 น.
แม่ทัพภาคที่ 1จัดกำลังพล ฉีดน้ำล้างถนนลดปัญหาฝุ่น PM2.5
เรื่องเด่นประเด็นร้อน