แจ้งเหตุร้องเรียน
19 พ.ย. 2562 10.35 น.
มท.1 มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทำงานเสียสละเพื่อประชาชน
เรื่องเด่นประเด็นร้อน