แจ้งเหตุร้องเรียน
8 พ.ย. 2562 12.52 น.
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่นครอัญมณี
เรื่องเด่นประเด็นร้อน