แจ้งเหตุร้องเรียน
"วินด์ฯ" ร่วมปันน้ำใจใส่ "ตู้ปันสุข ส.ป.ก." ช่วยคนเดือดร้อนโควิด-19
"วินด์ฯ" ร่วมปันน้ำใจใส่ "ตู้ปันสุข ส.ป.ก." ช่วยคนเดือดร้อนโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  ที่ผ่านมา บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด  หรือ "WEH" ร่วมสนับสนุนอาหารแห้งเครื่องบริโภคต่างๆ ให้แก่โครงการ "ตู้ปันสุข ส.ป.ก.หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

                          

                                   

 

โดยมีผู้บริหารระดับสูง ส.ป.ก. อาทิ นางสาววรรณพร ดอกจำปา, นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม รับมอบจาก นายภูนพพล ภู่พิพัฒน์  หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ และ นายนรพัฒน์ พันธุเตชะ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดและกิจการเพื่อสังคม (CSR) บริษัทวินด์ฯ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมีผู้บริหารระดับสูง ส.ป.ก. อาทิ นางสาววรรณพร ดอกจำปา, นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม รับมอบจาก นายภูนพพล ภู่พิพัฒน์  หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ และ นายนรพัฒน์ พันธุเตชะ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดและกิจการเพื่อสังคม (CSR) บริษัทวินด์ฯ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

                       

โครงการ “ตู้ปันสุข ส.ป.ก.หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” เป็นโครงการที่ ส.ป.ก. จัดขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นการเพิ่มช่องทางในการแบ่งปัน โดยกระจายไปยังสถานที่ คือ

1.ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์

2.ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก