แจ้งเหตุร้องเรียน
นายอำเภอนาดี จับมือ จิตอาสาแรงงานเพื่อนอาสาปราจีนบุรี มอบสิ่งของช่วยชาวบ้านคลองดินแดง
นายอำเภอนาดี จับมือ จิตอาสาแรงงานเพื่อนอาสาปราจีนบุรี มอบสิ่งของช่วยชาวบ้านคลองดินแดง

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น. นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาด จ.ปราจีนบุรี ปลัดอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับชมรมแรงงานเพื่อนอาสาและอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจจพุทธธรรมฯกบินทร์บุรี(จุดบริการประชาชนบ้านโคกอุดม) ต.หนองกี่  นำโดย นายวรรณศิริ ศรีไกรซิโนรส และคณะสมาชิก

 

 

 

ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของพนักงานบริษัทในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในเขตกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และอาสาสมัครกู้ภัยจุดบ้านโคกอุดมได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไปมอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ น้ำดื่ม ขนม และนมพร้อมดื่มเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนราษฎร บ้านคลองเตย (กลุ่มบ้านคลองดินแดง) ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล และได้รับผลกระทบการเป็นอยู่การใช้ชีวิตประจำวันจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจำนวน 40 ครอบครัวครอบครัวละ1ชุด 

 

 

 


และในโอกาสเดียวกันนี้นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ได้กล่าวชี้แจงแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติตัวในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร รวมถึงข้อราชการอื่นๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในระดับหนึ่ง///

ภาพ/วรรณศิริ ศรีไกรซิโณรส
ข่าว/ยุทธพงค์ พุ่มเพ็ชร์