แจ้งเหตุร้องเรียน
ออมสิน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3เดือน ไม่ต้องลงทะเบียน จัดให้ทันที เริ่ม1 เม.ย.ถึง 30 มิ.ย.63
ออมสิน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3เดือน ไม่ต้องลงทะเบียน จัดให้ทันที เริ่ม1 เม.ย.ถึง 30 มิ.ย.63

ธนาคารออมสินพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือน เริ่ม 1เม.ย.ถึง30มิ.ย.63 ช่วยลูกค้าเผชิญภัยไวรัสโควิด-19 สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน3เดือน ณ 31มีนาคม63 โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆหากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระได้ตามปกติ ขณะที่บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ลดอัตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ5% 

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเพิ่มเติมด้วยโครงการช่วยลเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 โโยธนาคารฯจะดำเนินการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือน ณ.วันที่ 31มี.ค.63 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นเหลือไม่เกิน3ล้านบาท และสินเชื่อ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1เม.ย.ถึงวันที่30มิ.ย.63

สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินจะช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี2563ถึงปี2564 จากเดิม10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ เหลือ5% ของยอดที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี2565 ให้ชำระในอัตรา8% ของยอดที่เกรียกเก็บ และปี2566อัตราการผ่อนชำระอยู่ที่10% ของยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ(ถ้ามี)แล้วจึงผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิม แต่หากไม่สามารถชำระได้ สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคาร ได้ประกาศไปแล้ก่อนหน้านี้ได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย