แจ้งเหตุร้องเรียน
ศุลกากร มุกดาหาร จับหน้ากากอนามัยลักลอบนำเข้าจากเวียดนาม 79, 000 ชิ้น
ศุลกากร มุกดาหาร จับหน้ากากอนามัยลักลอบนำเข้าจากเวียดนาม 79, 000 ชิ้น

ศุลกากร มุกดาหาร จับหน้ากากอนามัยลักลอบนำเข้าจากเวียดนาม 3 คดี จำนวน 79,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก เมื่อวันที่ 9 มี.ค.63  นายพร้อมชาย  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสายว่าจะมีนายทุนลักลอบนำหน้ากากอนามัย โดยจะนำมาจากประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และลักลอบเข้ามาทางตะเข็บชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร แล้วส่งต่อไปยังพื้นที่ชั้นในโดยรถโดยสารประจำทาง จึงได้สั่งการให้ นายณัฐพงศ์ หนูสมตน นักวิชาการศุลกากรชำนาญการหัวหน้าฝ่ายปราบปรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ร่วมประชุมวางแผนแล้วชุดจับกุมออกเป็น 3 ชุด แล้วลงพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจากสายดังกล่าว

กระทั่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรได้ตรวจพบรถโดยสารหน้าบริษัทนครชัยแอร์ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร พบกล่องกระดาษจำนวน 13 กล่องใหญ่ ภายในกล่องเป็นหน้ากากอนามัย บรรจุกล่องละ 650กล่องเล็ก (กล่องละ 50 ชิ้น)รวมทั้งหมด 32,500 ชิ้น ยี่ห้อ NAM VIETพบผลิตจากประเทศเวียดนาม จากการสอบถาม นายชัชพงศ์ พิพัฒน์ชยเดช  เด็กประจำรถกล่าวว่ามีคนนำของมาฝากเพื่อส่งต่อไปให้ผู้รับที่กรุงเทพมหานครและไม่มีเอกสารการเสียภาษีแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ศุลกากรมุกดาหารชุดที่2ได้ตรวจพบสิ่งของที่บรรทุกมากับเรือโดยสารข้ามฟากที่บริเวณด่านท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร จากการตรวจสอบเป็นหน้ากากอนามัย ยี่ห้อFAMAPROผลิตในประเทศเวียดนามจำนวน 450 กล่อง( กล่องละ 50 ชิ้น)รวม22,500 ชิ้น จากการสอบถามเจ้าของเรือ บอกว่า มีคนลาวได้เอาสิ่งของดังกล่าวมาฝาก แล้วจะมีคนไทยมารับของดังกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดหน้ากากอนามัยทั้งหมดมาที่ด่านศุลกากรเพื่อตรวจนับและทำการบันทึก
 

 

ส่วนเจ้าหน้าที่ศุลกากรชุดที่ 3 ได้ตรวจพบสิ่งของที่ช่องเก็บสัมภาระผู้โดยสาร บนรถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ หมายเลขทะเบียน บก 7979 กำแพงนะคอน พบเป็นหน้ากากอนามัย ยี่ห้อ QUOC BAO ผลิตจากประเทศเวียดนาม จำนวน  480 กล่อง ( กล่องละ 50 ชิ้น ) รวม 24,000 ชิ้น และไม่พบผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดหน้ากากอนามัยมาที่ด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อทำการบันทึกการจับกุม

จากนั้นเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรได้แจ้งข้อกล่าวหา สิ่งของดังกล่าวเป็นสิ่งอันพึงต้องริบตามกฎหมาย ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาจมีความผิดมาตรา 242,244,246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 ประกอบกับมาตรา 166, 167 และมาตรา252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงได้บันทึกตรวจยึดของกลางเป็นหน้ากากอนามัยทั้งหมด จำนวน 79,000 ชิ้น นำส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
 

ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยที่ตรวจยึดทั้งหมด ภายใน 30 วัน ไม่มีผู้มาแสดงตน หรือมาติดต่อเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว ก็จะตกเป็นของแผ่นดิน และจะได้เอามาจำหน่ายให้กับประชาชนต่อไป

(ผสข.อนุศักดิ์ – เสาวภา  แสนวิเศษ มุกดาหาร)