แจ้งเหตุร้องเรียน
กอ.รมน.จันทบุรี จัดอบรมโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ(คลิป)

วันนี้ 23 มกราคม2563 ที่ห้องโสตน์สาลี พันธุ์สุวรรณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง น.ท.กายสิทธิ์ วงศ์ดินดำ รองหัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัยจังหวัดจันทบุรีร่วมกันกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่2(ขลุง จันทบุรี)จัดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่2 มาบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติป่าไม้ อย่างยั่งยืน และ กฎหมายเกี่ยวกับกระทำผิดตาม พรบ.ป่าไม้ฯ   จากนั้น น.อ.วันชัย จุลมนต์ กล่าวเปิดโครงการ

พร้อมนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจภูธรขลุง ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาลวันยาว และเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไปปลูกป่าชายเลน บริเวณ บ้านคลองสอน หมู่4 ตำบลวันยาว อ.ขลุง โดยให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อให้ได้ความรู้และเกิดจิตสำนึกรักธรรมชาติ

ตระเวนข่าว 123คนดีมีน้ำใจ ดีเจอ้วน จ.จันทบุรี