แจ้งเหตุร้องเรียน
TIP Smart Assist ทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล ทิพยประกันภัย จิตอาสา ลงพื้นที่ พัฒนาศาสนสถาน
TIP Smart Assist ทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล ทิพยประกันภัย จิตอาสา ลงพื้นที่ พัฒนาศาสนสถาน

ทีม TIP Smart Assist :มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง ทิพยประกันภัย จิตอาสา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวัดซึ่งเป็นศาสนาสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดวัด เก็บ กวาดขยะเช็ดถูบริเวณสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อปรับทัศนียภาพโดยรอบให้ดูสวยงามและสะอาดตา

นอกจากนี้ยังช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำภายในวัดให้สะอาดถูกสุขอนามัย ณ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร ภาษีเจริญ และวัดช่องลม พระราม 3

ทีม TIP Smart Assist : พนักงานสำรวจภัยเกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ "มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง"เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมยุคดิจิทัลที่ต้องการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดมีอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยในการปฏิบัติงานและที่สำคัญมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ลูกค้าของทิพยประกันภัยรวมถึงการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ด้วย