แจ้งเหตุร้องเรียน
ยกระดับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัดปราบค้ามนุษย์ (คลิป)

วันที่ 16 ธันวาคม 256 ณ​ โรงแรม แอทที บูทีค อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พบปะผู้เข้ารับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งกรมการปกครองทำการคัดสุดยอดปลัดอำเภอจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาฝึกฝนเพิ่มมาตรฐาน อัพเดตความรู้วิชาการ กฎหมายและเทคนิคการสืบสวนปราบปรามสมัยใหม่ พร้อมถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เพื่อให้ฝ่ายปกครองทั่วประเทศ บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า “การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานฝ่ายปกครอง นอกจากจะต้องคำนึงถึงวิชาความรู้ควบคู่กับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ต้องคำนึงถึงคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ”

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของกรมการปกครอง ในการ  “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักของกรมการปกครอง ที่เราได้บังคับใช้กฎหมายและดูแลประชาชน  ถึงแม้ว่าภารกิจนี้ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย แต่ถ้าหากเราได้ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติจนชำนาญ จะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ และความสัมฤทธิ์ผลในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การฝึกอบรมนี้จะทำให้เราได้นำความรู้ไปปรับใช้กับภารกิจที่จะเกิดขึ้นในแต่ละท้องที่  เพราะเราเลือกและตั้งใจมาเป็นปลัดอำเภอด้วยตนเอง  เมื่อเราเลือกมาเป็นพนักงานฝ่ายปกครองแล้ว แล้วเราต้องทำหน้าที่ตามบทบาทของฝ่ายปกครองด้วยความเข้มแข็ง

ที่มา​ ข่าวกรมการ​ปกครอง​