แจ้งเหตุร้องเรียน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุดบรรเทาทุกข์ สู้ภัยหนาว มอบผ้าห่มแก่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ในถิ่นทุรกันดาร(คลิป)

วันนี้ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  โดยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ  นางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ  และทีมศาลเจ้าฝาง จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 800 ชุด แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 4 แห่ง 2 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ บริเวณเทศบาลป้านแม่ข่า เทศบาลตำบลสันทราย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี 

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน  รวมทั้งสิ้น  43 จังหวัด  รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

 

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำหนดออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ แพร่ น่าน  พะเยา  เชียงใหม่  เชียงราย สุโขทัย  ตาก ลำปาง ลำพูน  แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก เพื่อมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 16,100 ชุด  รวมทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย และมีกำหนดออกเดินทางสายอีสานต่อในเดือนธันวาคม 62 เป็นลำดับต่อไป

ข้อมูล มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง