แจ้งเหตุร้องเรียน
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่นครอัญมณี(คลิป)

บ่ายวันที่ ( 7 พ.ย.62 ) ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ จี ที ไอ / นายภูเก็ต คุณประภากร ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019”( International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 ) ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี จัดขึ้นตามแนวคิด “พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ” ( Power of Gemstone and Jewelry )

เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวเข้าสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก” โดยจังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล นานาชาติ พลอย และ อัญมณีเครื่องประดับ ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี / เคพี จิวเวอรี่เซ็นเตอร์ / ตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ ซอยกระจ่าง และ OTOP Lifestyle เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์ ศูนย์รวมการซื้อขายพลอย และ อัญมณีของโลก ชักชวนนักลงทุน นักธุรกิจ และประชาชน นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ  พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับและประกวดพลอยเจียระไน / พิธีมอบรางวัลโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ / การประมูลพลอยเจียระไน / สัมมนาอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครคื่องประดับ รวมถึงนิทรรศการ 5 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ Jewelry Design Gallery , Smart Jewelers Exhibition , Innovative Jewelry , New Heritage และ Innovative Lifestyle Jewelry

ตระเวนข่าว 123คนดีมีน้ำใจ ดีเจอ้วน จ.จันทบุรี