แจ้งเหตุร้องเรียน
น้ำใจชาวประมงพื้นบ้าน..สร้างบ้านให้ปลา..(คลิป)

 เมื่อเวลา 11:00 น. ของวันนี้ 9/10/2562 กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านแหลมสิงห์-คุกขี้ไก่ ได้รวมตัวกันจัดเตรียมอุปกรณ์ จะทำ“ซั้งกอ” โดยมีวัสดุที่ใช้ ปูนซีเมนต์หล่อเป็นสี่เหลี่ยม เพื่อทำเป็นทุ่นสำหรับมัดไม่ให้ ซั้งกอ ลอยไปที่อื่น ไม้ไผ่สำหรับทำเป็นเสาเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ว่าจุดนี้มี ซั้งกอ ทางมะพร้าวและจั่นมะพร้าว ผูกเชือกรวมกันไว้ด้านล่างสำหรับเป็นที่หลบอาศัยและวางไข่ของสัตว์น้ำ เมื่อทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำจนเสร็จแล้ว ก็จึงนำใส่เรือขนไปทิ้งตามจุดหมาย ใกล้กับแนวปะการังเทียม ห่างฝั่งประมาณ 2.5-3 ไมล์ทะเล เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการสร้างบ้านปลา

นายสมนึก สุวรรณรัตน์ หนึ่งในกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่ริเริ่มคิดทำโครงการ ได้กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ฟื้นฟูอนุรักษ์สัตว์น้ำไว้อ่อน เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ำลดปริมาณลงมากโดยเฉพาะปลาทู จากที่เมื่อก่อนนี้สามารถหาซื้อปลาทูได้ง่ายมาก กิโลกรัมละ 20 บาท แต่ปัจจุบันนี้กลับหาได้ยากมาก จึงได้มีการคิดวิธีการฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำ เพื่อให้เกิดการยั่งยืน ลูกหลานสามารถหากินและประกอบอาชีพทางทะเลได้

หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนี้มาต่อเนื่องตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับปลาทูได้ วันนึงเป็น 10 กิโลกรัม จากที่เมื่อก่อนนี้ได้เพียงวันละไม่ถึง 10 ตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรทางทะเลหรือสัตว์น้ำนั้นเริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยชาวประมงพื้นบ้านทราบตรงนี้ดี  และอยากให้แต่ละจังหวัดชายฝั่ง ทั้ง22จังหวัด ลุกขึ้นมาอนุรักษ์ฟื้นฟูชายฝั่งหน้าบ้านของตัวเอง  คืออนุบาลบ้านเราเมื่อสัตว์น้ำโตไปโตที่อื่น ก็จะเป็นวงจรของสัตว์น้ำ ชาวบ้านก็สามารถหากินได้ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานและยั่งยืน..

ตระเวนข่าว 123คนดีมีน้ำใจ ดีเจอ้วน จ.จันทบุรี