แจ้งเหตุร้องเรียน
งบจากน้ำใจคนไทย ช่วยสร้าง ซ่อม ห้องน้ำโรงเรียน ยอดบริจาคทะลุ6แสนกว่า รร.ปิดรับบริจาคแล้ว
งบจากน้ำใจคนไทย ช่วยสร้าง ซ่อม ห้องน้ำโรงเรียน ยอดบริจาคทะลุ6แสนกว่า รร.ปิดรับบริจาคแล้ว

จากกรณีที่เพจ123 คนดีมีน้ำใจ จ.สุรินทร์ ได้รับหนังสือจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านลำเพิญ (อรุณราษฎร์สงเคราะห์) ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมี ผอ.โรงเรียน นายนวพล สระแก้ว ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ ให้เพจ123คนดีมีน้ำใจสุรินทร์ช่วยเป็นสื่อกลางในการหาทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียน ที่เก่าชำรุดทรุดโทรมมากไม่สามารถใช้การได้แล้ว โรงเรียนไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม เคยร้องของบประมาณจากต้นสังกัดไปแล้วแต่รอมานานมากยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนด้วย 

หลังรับทราบเรื่องดังกล่าว ทีมงานศูนย์ข่าว123คนดีมีน้ำใจ-สุรินทร์ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านลำเพิญ เพื่อติดตามดูข้อเท็จจริงพบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมต้น มีนักเรียน 277 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 21 คน สภาพห้องน้ำที่มีการร้องขอให้ช่วยเหลือ  เป็นห้องน้ำส่วนกลางที่อยู่ติดกับโรงอาหารและหอประชุม เมื่อเด็กๆมาพักทานอาหาร หรือมีกิจกรรมของทางโรงเรียนก็จะมีผู้ปกครองมาร่วมด้วยก็จะไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบัน จำนวนห้องน้ำที่มีอยู่จำนวน 8 ห้อง ชำรุดใช้การไม่ได้ 4 ห้อง จึงเหลือที่พอใช้ได้เพียง 4 ห้องเท่านั้น ประตูห้องน้ำยังชำรุดปิดไม่ได้  เด็กนักเรียนต้องช่วยเหลือกันโดยการช่วยกันดึงประตูไว้ให้เพื่อนที่เข้าห้องน้ำอยู่  

 

ทีมข่าว123คนดีมีน้ำใจสุรินทร์ลงพื้นที่และได้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาคออกไปตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมามีประชาชนผู้ใจบุญบริจาคเงินเข้ามาผ่านบัญชีของโรงเรียนที่เปิดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรต่างๆสนใจที่จะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือบ้างก็จะลงมาดูพื้นที่เพื่อสำรวจและจะจัดหางบฯมาดำเนินการก่อสร้างให้ และอาสาจะมาใช้แรงงานช่วยก่อสร้างให้เพื่อสนับสนุนงบในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้กับเด็กนักเรียนได้มีโอกาสใช้ห้องน้ำอย่างสะดวกและเพียงพอ 

ซึ่งทางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้เตรียมวางแผนไว้ 2 ทางคือ  หากยอดเงินบริจาคเข้ามาไม่เพียงพอที่จะสร้างใหม่  ก็จะนำไปซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังเก่าให้สามารถกลับมาใช้งานได้แทนแต่หากยอดเงินบริจาคมีเข้ามามากพอที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ ก็จะให้ช่างเขียนแบบขึ้นมาเท่ากับจำนวนยอดเงินบริจาค และหากเงินยังเหลือก็จะนำไปซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังเก่าเพื่อที่จะได้มีห้องน้ำมาใช้เพิ่มขึ้นอีก

จนกระทั่งในวันนี้(7ต.ค.62) มียอดบริจาคเข้ามาอยู่ที่ 613,852.57บาท  ซึ่งคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำเพิญ ก็ได้ลงความเห็นร่วมกันว่าเห็นควรที่จะปิดบัญชีรับบริจาคได้แล้ว  เนื่องจากมียอดเงินที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างห้องน้ำใหม่แล้ว จะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นๆอีกและเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อน มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเหมือนกับที่ทางโรงเรียนบ้านลำเพิญได้รับการช่วยเหลือต่อไป

และในโอกาสนี้ทางคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำเพิญได้ฝากขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือบริจาคเงินมาเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการก่อสร้างห้องน้ำให้กับน้องๆนักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง จากนี้ไปทางโรงเรียนก็จะได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะมาบริหารเงินและควบคุมการใช้จ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและควบคุมการก่อสร้างห้องน้ำให้ได้มาตรฐาน การใช้จ่ายต้องทำอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยจะมีผู้สื่อข่าวมาคอยติดตามรายงานความคืบหน้า ในการดำเนินการก่อสร้างมาให้ทุกท่านได้ทราบเป็นระยะๆผ่านทางเพจศูนย์ข่าว 123 คนดีมีน้ำใจ-จังหวัดสุรินทร์ จนกระทั่งแล้วเสร็จถึงวันส่งมอบ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางเพจศูนย์ข่าว 123 คนดีมีน้ำใจ-จังหวัดสุรินทร์ต่อไป

(ศูนย์ข่าว123คนดีมีน้ำใจ สุรินทร์)