แจ้งเหตุร้องเรียน
มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบินทร์บุรี จัดเตรียมแพ็คของก่อนเดินทางไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน!!
มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบินทร์บุรี จัดเตรียมแพ็คของก่อนเดินทางไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน!!

เมื่อเวลา17.00น. วันที่ 5 ก.ย. 62  ที่มูลนิธิสัจจพุทธธรรมฯกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันช่วยแพ็คสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เสื้อผ้า และสิ่งของจำเป็นเพื่อไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเหตุการณ์ภัยน้ำท่วมทางภาคอีสานหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ 

 

 

ซึ่งก่อนหน้านี้หลายวันที่ผ่านมาทางมูลนิธิสัจจพุทธธรรมฯกบินทร์บุรีได้นำอาสาสมัครกู้ภัยจำนวนหลายนายได้เดินทางไปเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขนย้ายสิ่งของแล้ว และทางมูลนิธิได้เปิดประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวปราจีนบุรีร่วมจัดสิ่งของมาบริจาคกันเป็นจำนวนมาก  

 

 

 

ทั้งพนักงานบริษัทและห้างร้านต่างๆพากันนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมาบริจาคไม่ขาดสาย และในวันเสาร์ ที่ 7 ก.ย. นี้ทางมูลนิธิและอาสาสมัครพร้อมสิ่งของที่พี่น้องประชาชนนำมาบริจาคเป็นจำนวนมาก จะเดินทางไปมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัยหลายจังหวัดที่ได้รับความเดือนร้อนภัยน้ำท่วมอย่างหนัก 

 

 

 

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิสัจจพุทธธรรมฯกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ชาวปราจีนบุรีไม่ทิ้งคนไทยด้วยกัน
ที่ช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้

 

 

ภาพ/ข่าว มูลนิธิสัจจพุทธธรรมฯกบินทร์บุรี

เก่งคนข่าว ปราจีนบุรีรายงาน...