แจ้งเหตุร้องเรียน
อบต. หนองตาไก้ ความคิดสดใส ห่วงใยชีวิตเยาวชน จัดอบรมให้เด็กนักเรียนน้ำฝึกป้องกันการจมน้ำ(คลิป)

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสายพิณ เอี่ยมอุไร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการป้องกันการจมน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม 2562

โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสูงเนินและกู้ภัยสว่างแสงธรรมอำเภอสูงเนิน เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอนโดยกิจกรรมประกอบไปด้วย ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำการช่วยเหลือผู้จมน้ำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แบ่งกลุ่มฝึกการช่วยเหลือผู้ชมน้ำการตะโกนการโยนการยื่นฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำการลอยตัว และฝึกปฏิบัติจริงด้วยครูฝึกหนึ่งคนต่อนักเรียนหนึ่งคน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้นั้น ในในเขต จ.นครราชสีมาตามอำเภอต่างๆ จะมีข่าวคนจมน้ำหรือเด็กนักเรียนจมน้ำเสียชีวิตในแต่ละปีเป็นตัวเลขค่อนข้างสูง ทาง อบต.หนองตะไก้ จึงเล็งความสำคัญในเรื่องนี้เพราะในพื้นที่ ต.หนองตะไก้ มีแหล่งน้ำหลายแห่งและเป็นช่วงใกล้จะปิดภาคเรียน จึงได้จัดการฝึกอบบรมเพิ่มทักษะให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับความรู้ในเบื้องต้นหากเกิดเหตุเหตุการณ์จมน้ำหรือเห็นเพื่อนจมน้ำจะได้นำความรู้ที่ได้อบรมมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที่

ขอบคุณ ป้องกัน1 / ข่าว กรกฤต บัวพิมพ์ (นักข่าวบ้านนอก) รายงาน