แจ้งเหตุร้องเรียน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชม นายอำเภอปากช่อง และ 4 ผู้ใหญ่บ้านปลูกต้นทองอุไรถวายเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชม นายอำเภอปากช่อง และ 4 ผู้ใหญ่บ้านปลูกต้นทองอุไรถวายเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศตรีวีระพันธ์ ภูวะจินดาอัญเชิญพระราชกระแสชื่นชมพระราชทาน มามอบให้แก่ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นายธีรศักดิ์ เพชรนาวาศ ผู้ใหญ่บ้านหนองขี้ตุ่น นายรังสรรค์ วรรณแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองกรวด นายสันติ ผ้องจิตรแผ้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองจอก นางอรุณ โซวเกียรติรุ่ง

เนื่องจากร่วมกันทำความดีปลูกต้นทองอุไรตลอดสองข้างทางของถนนสายบ้านหนองขี้ตุ่น-บ้านหนองจอก เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานรางวัลชื่นชมพระทาน ซึ่งถนนสายบ้านหนองขี้ตุ่น -บ้านหนองจอก นายธีรศักดิ์ เพชรนาวาศ ผู้ใหญ่บ้านหนองขี้ตุ่น ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และลูกบ้านได้เคยปลูกต้นดาวเรืองสองฝั่งถนนยาวที่สุดในประเทศไทยบนถนนเส้นนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9


 

 

และในปี 2562 นี้ ทั้ง 4 หมู่บ้านได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรเพื่อถวายเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันพระราชสมภพ และขณะนี้ต้นทองอุไรได้ผลิใบออกดอกสีเหลืองสดตลอดสองข้างทาง สร้างความงดงามให้แก่ผู้พบเห็นและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมและสร้างชื่อเสียงให้อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ทีมตระเวนข่าว 123คนดีมีน้ำใจ ปากช่อง (นักข่าวบ้านนอก)