แจ้งเหตุร้องเรียน
" จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ " ผู้ว่าโคราช " เปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในสถานศึกษาและวัด "(คลิป)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนสุขานารี จ.นครราชสีมา เวลา 09.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาถึงโรงเรียนสุขานารี ได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและนายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน สุขานารีและคณะครู -นักเรียนจิตอาสาทุกสายชั้นและประชาชนจิตอา ที่มาร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธี

เวลา10.00 น. นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารสุข จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และประธานในพิธี kick Off รณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ ลูกน้ำยุงลายและปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัวภายในโรงเรียนสุขานารี ซึ่งปลาหางนกยูงนั้น จะกินลูกน้ำเป็นอาหารทำให้ปริมาณของยุงลดลง และการพ่นทำลายโมเดลยุงลาย (รถพ่น ULV จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อปากช่อง) และ กิจกรรมอื่นๆภายในโรงเรียน เช่น นิทรรศการการควบคุมโรตไข้เลือดออก และนิทรรศการ จากตำบลลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ผู้ชนะเลิศการประกวด ตำบลต้นเรื่อง อาสาปราบยุง ระดับประเทศ และนิทรรศการ โรคไข้เลือดออก จากเทศบาลนคร นครราชสีมา -นิทรรศการ ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตยุงลายและโรคไข้เลือดออก โดยสำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เวลา 11.00 น.พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเส้นทางรอบโรงเรียนสุขานารี โดยคณะครูและนักเรียนจิตอาสาพระราชทานของโรงเรียน

 เวลา 11.30 น. กิจกรรม BIG CLEANING พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในโรงเรียนสุขานารี และกิจกรรม BIG CLEANING อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย นอกสถานที่ นำทีมโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี นำคณะครูและนักเรียนจิตอาสา พร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสา ร่วม ขบวนเดินรณรงค์ปล่อยแถว จากโรงเรียนสุขานารี เดินทางไปยังวัดแจ้งนอก และ วัดแจ้งใน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัด และเวลา 12.00 น. คณะจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้เดินทางมากลับมาที่โรงเรียนสุขานารี เพื่อ รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งทางโรงเรียนสุขานารี ได้ทำผัดหมี่และอาหารพร้อมด้วยน้ำดื่มมอบให้จิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม ได้ทานทุกคน และในการจัดกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวันนี้ได้มีผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพราะเข้าใจถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและเป็นห่วงลูกหลานจึงให้ความสำคัญในกิจกรรมครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม ...

cr. ภาพและข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุขานารี / ทีมตระเวนข่าว123คนดีมีน้ำใจ(นักข่าวบ้านนอก) รายงาน