แจ้งเหตุร้องเรียน
"วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี"เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร
"วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี"เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. -1 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านจิตอาสา ออกทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการฝึกทักษะอาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ความชำนาญ ฯลฯ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 -วันเสาร์ที่ 1มิถุนายน 2562 ณ. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรจังหวัดปราจีนบุรี หน้าวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีกิจกรรมมีดังนี้

 

 

 

 

 

 

- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ฟรี...วันละ 50 คัน
- ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรและอุปรณ์ทางการเกษตร
- ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เช่น พัดลม เตารีด หม้อหุงข้าว ฯลฯ
- ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่น DVD CD ฯลฯ
- ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด
บริการฟรี หากมีค่าอะไหล่ราคาสูงจะโทรแจ้งให้ทราบ  รับลงทะเบียน09.00-15.00 น.
ภายในกิจกรรมซึ่งมีประ ชาชนสนใจ เข้าร่วมใช้บริการเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ/ข่าว วิลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ยุทธพงค์ พุ่มเพ็ชร์ ปราจีนบุรี รายงาน