แจ้งเหตุร้องเรียน
เฮ...ลั่นโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.5 สุขานารี ขออาสาทำดีด้วยหัวใจ สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน
เฮ...ลั่นโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.5 สุขานารี ขออาสาทำดีด้วยหัวใจ สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่โรงเรียนสุขานารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา คณะครูสายชั้น ป.5 ได้ประชุมและทำความเข้าใจและซักซ้อมความเป็นระเบียบให้กับเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสุขานารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปสมัคร ลงชื่อสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี จ.นครราชสีมา

ซึ่งทางสำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือแจ้งถึงทุกจังหวัด เปิดรับจิตอาสาพระราชทาน ในทุกจังหวัด ทางด้านโรงเรียนสุขานารี จึงได้ให้นักเรียนทราบและได้คัดเลือกเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ทุกสาย สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน และเมื่อเด็กๆทราบข่าวว่าจะได้เป็นจิตอาสาพระราชทาน สร้างความดีใจให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.5 ทุกคนบางคนถึงกับนอนไม่หลับ กลับมาเล่าให้คุณพ่อ-คุณแม่ฟัง ว่าจะได้เป็นจิตอาสาพระราชทาน

เช่น ด.ญ.กัญญาวีย์ จันทร์พวง นักเรียนชั้น ป.5 ได้มาบอกคุณแม่ ว่าตัวเธอเองจะได้เป็นจิตอาสาพระราชทาน โดยคุณครูประจำชั้นจะเป็นคนพาไปสมัคร และทางครอบครัวของ ด.ญ.กัญญาวีย์ จันทร์พวง ก็รู้สึกดีใจที่ลูกสาวจะได้เป็นจิตอาสาพระราชทาน เพราะเป็นสิ่งที่ดีจะได้สร้างจิตสำนึกทีดีให้ให้กับเยาวยนตั้งแต่เด็ก โตขึ้นจะได้รู้จักช่วยเหลือคนอื่นและช่วยเหลือสังคมได้โดยไม่ต้องมีใครบอกสอนและคิดได้ด้วยจิตสำนึกของตัวเองในค่าว่า จิตอาสา เราทำดีได้ด้วยหัวใจ 

เครดิต:กัญญาวีย์ จันทร์พวง ผู้สื่อข่าวจิตอาสาเยาวชน / ข่าว กรกฤต. บัวพิมพ์ (นักข่าวบ้านนอก) รายงาน