แจ้งเหตุร้องเรียน
ชุดเฉพาะกิจพญาอินทรีดำสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพุนพิน
ชุดเฉพาะกิจพญาอินทรีดำสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพุนพิน

โครงการจิตอาสา " ทำความดี ด้วยหัวใจ"  โดย "ชุดเฉพาะกิจพญาอินทรีดำ" กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.ส่วนกลาง) ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับครอบครัว  นางอาทิตยา พึ่งชาติ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่  9/1 หมู่ที่ 3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 

 

 

เบื้องต้น นายอาทิตยา เป็นผู้นำครอบครัวผู้มีฐานะยากจนมีบุตร 4 คน ซึ่งบ้านเดิมเป็นบ้านไม้เก่าเริ่มจะผุพังมีอายุมากกว่า 100 ปี โครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ของชุดเฉพาะกิจพญาอินทรีดำ  ได้เข้ามาดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่

 

 

ซึ่งโครงการนี้ ได้เริ่มลงมือทำตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562  โดยมีว่าที่ พันตรี วิษณุ เกิดกุล  หัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาอินทรีดำ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ของชุดเฉพาะกิจ ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ และประชาชนห้างร้านที่ทราบข่าวร่วมกันบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ก่อสร้าง
สำหรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ได้จากประชาชน,ผู้นำในพื้นที่ ห้างร้านต่างๆที่ทราบข่าวและเจ้าที่ในชุดเฉพาะกิจพญาอินทรีดำที่ได้ร่วมแรงและกำลังทรัพย์ส่วนตัว ในการก่อสร้างซึ่งตอนนี้ได้ก่อสร้างไปแล้วกว่า30%