แจ้งเหตุร้องเรียน
พุทธศาสนิกชนปลื้ม เจ้าอาวาส วัดคลองกลางกบินทร์บุรี ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน ต้นแบบพระปฎิบัติดี
พุทธศาสนิกชนปลื้ม เจ้าอาวาส วัดคลองกลางกบินทร์บุรี ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน ต้นแบบพระปฎิบัติดี

โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ของ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ชาวบ้าน บ้านคลองกลาง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมฉลอง กับรางวัล เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน ซึ่ง พระอาจารย์มหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต ( เจ้าอาวาสวัดคลองกลาง ) ได้รับ จาก สมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสาขาเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศแด่ พระอาจารย์มหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต น.ธ.เอก , ป.ธ. 6 , ศษ.บ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา , เจ้าอาวาสวัดคลองกลาง , รองประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 24 , รองประธานพระวิปัสสนาจารย์ 12 รุ่นที่ 2 , พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา

เนื่องจากในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ.พลับพลา บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอาจารย์มหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี 2562 และเป็นที่ปราบปลื้ม แก่ประชาชน ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้มาแสดงความยินดีแก พระอาจารย์มหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต ชาวบ้านอย่างนางกัญญา พาเคน อายุ 65 ปี ได้กล่าวว่าปราบปลื้มดีใจมาก มันเป็นสิริมงคล เกิดมาที่ทางวัดได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร รู้สึกดีใจและปราบปลื้มเป็นอย่างมาก

 

นอกจากนี้ทาง พระอาจารย์เดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต ได้จัดให้มี การเวียนเทียนในสัปดาห์วันวิสาขบูชา โดย ประชาชน และ ครู นักเรียน สายมิตรเทคโนโลยี และ โรงเรียนสายมิตรศึกษา ในเครือสายมิตรกรุ๊ปอีกด้วย

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเพียงครั้งเดียว เพราะถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในชีวิตแล้ว

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สร้างจากวัสดุธรรมดาทั่วไป เป็นรูปกงล้อธรรมจักรประดิษฐานบนเสากลม ภายใต้แนวคิดว่าพระธรรมจักรเป็นเครื่องหมายแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ปัจจุบัน พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ ปี 

สายชล หนูแดง - ทัตธน เหล่าหล้า/ข่าว-ภาพ ปราจีนบุรี