แจ้งเหตุร้องเรียน
ทำผิดกฎจราจร..ตำรวจมีสิทธิ์เรียกเก็บใบขับขี่หรือไม่⁉️
ทำผิดกฎจราจร..ตำรวจมีสิทธิ์เรียกเก็บใบขับขี่หรือไม่⁉️

ถ้าทำผิดกฎจราจร..ตำรวจมีสิทธิ์เรียกเก็บใบขับขี่หรือไม่⁉️

คำตอบ คือ ตำรวจสามารถเรียกเก็บใบขับขี่ได้

มาตรา 140 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก มีหลักไว้ว่า...

ในการออกใบสั่งแต่ละครั้ง ตำรวจจราจรจะเรียกเก็บใบขับขี่ไว้ชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องให้ ‘ใบแทนใบขับขี่’ (ในที่นี้หมายถึงใบสั่งนั่นเอง) แก่ผู้ขับขี่ไว้ด้วย

*** โดยใบแทนใบขับขี่(ใบสั่ง)นั้น สามารถใช้แทนใบขับขี่ที่ถูกเรียกเก็บไป ได้ชั่วคราวไม่เกิน 7 วัน ***

 

ถ้าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ยินยอมมอบใบขับขี่ให้ตำรวจ ก็อาจจะมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368

มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก กองปราบปราม

 

กดติดตาม เพจ 123 คนดีมีน้ำใจ แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสาร!!!