แจ้งเหตุร้องเรียน
อุบลราชธานี-เหล่าจิตอาสาทำความดีด้วยใจ จัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง
อุบลราชธานี-เหล่าจิตอาสาทำความดีด้วยใจ จัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง

วันที่ 8 พ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.นายอลงกรณ์ วรรณคำนายอำเภอนาตาลพร้อมด้วยปลัดอำเภอนาตาล,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กำนันตำบลพะลาน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลพะลาน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,สารวัตรกำนัน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

 

ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้ร่วมกันลอกผักตบชวา กำจัดวัชพืช ขยะและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ และทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสะมิ หมู่ที่ 8 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อเปิดทางน้ำไหลในคลอง พร้อมปรับภูมิทัศน์ เป็นการรักษาความสะอาดคลองลาดยาว เพื่อทัศนียภาพสวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าชม น่ามอง ปราศจากขยะมลพิษทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ศูนย์ข่าว123คนดีมีน้ำใจ