แจ้งเหตุร้องเรียน
การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๖๒) นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ยกร่างตัวอย่างถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยจะแบ่งการใช้เป็น ๒ ห้วงเวลา คือ 
(๑.) ข้อความที่ใช้ในห้วงระยะเวลาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๒ ข้อความ 
(๒.) ข้อความที่ใช้ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๖ ข้อความ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับผู้ที่ประสงค์นำไปใช้ หรืออาจใช้ข้อความที่ศิลปินแห่งชาติ ครูบาอาจารย์หลายท่านได้ประพันธ์ไว้ก็ได้

โดยให้ใช้ร่วมกับพระฉายาลักษณ์พระราชทาน ๑๒ ภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th หรือที่เพจเฟซบุ๊กของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(ข้อมูล:สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)